Almetas Consultancy
Aanvullende Arbo Produkten
Risico & Inventarisatie veiligheidkundig advies

RI&E 

 

Sinds 1 januari 1994 is de RI&E verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd Zelfstandige Ondernemer's). 
Daarnaast is een plan van aanpak een verplicht onderdeel van de RI&E. 

Elk bedrijf met personeel en gevestigd in Nederland is verplicht mogelijke gevaren van de werkzaamheden en/of activiteiten te inventariseren. Dit om vast te stellen of de werkzaamheden mogelijk gevaar opleveren en/of mogelijk schade toebrengen aan de gezondheid van de werknemer(s). 
Deze inventarisatie geschiedt door een gecertificeerde arbodienstverlening en/of Arbeidsdeskundige. Dit onderzoek heet een Risico Inventarisatie & Evaluatie, of kortweg RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd. Verder wordt uit dit onderzoek een advies op het plan van aanpak (PVA) gegeven, dit laatste is zelfs wettelijk verplicht. 

 

In de RI&E wordt vastgelegd wat de risico's zijn, wie de bedrijfshulpverleners zijn, welke officiële hulpverleningsorganisaties gewaarschuwd moeten worden bij dreigende calamiteiten en een intern en een extern alarmeringsschema.

PVA
In het Plan Van Aanpak moet staan aangegeven binnen welke termijn concrete maatregelen genomen worden tegen de geïnventariseerde risico's, en wat deze maatregelen opleveren.

Nadat het PVA van de RI&E in werking is gezet, én uitgevoerd, wordt de voortgang jaarlijks met de werknemers, de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiger besproken. En als de arbeidsomstandigheden binnen de organisatie veranderen, moet ook de RI&E aangepast worden.

Kortom de RI&E moet altijd actueel zijn!
Risico & Inventarisatie veiligheidkundig advies
HomeOver Almetas ConsultancyMedische KeuringenLifestyleAanvullende Arbo ProduktenContact