Almetas Consultancy
Medische Keuringen
Beeldscherm- en Audiometrisch Onderzoek

Het Beeldschermonderzoek wordt ingezet om de houding en het gezichtsvermogen van de medewerker te bepalen, en te corrigeren en adviseren waar noodzakelijk. Evaluatie van de werkplek hoort hier uiteraard ook bij.
Een gehoortest (het audiometrisch onderzoek) is inzetbaar als onderdeel van het PMO, maar kan natuurlijk ook separaat worden aangeboden. Naast een vanzelfsprekende toepassing voor die medewerkers, die met regelmaat in een omgeving met veel lawaai moeten werken, is dit onderzoek ook prima voor kantoorpersoneel.
 
Dergelijke onderzoeken moeten veelal worden uitgevoerd naar aanleiding van een jaarlijkse Risico & inventarisatie of op advies van een arbeidsdeskundige, maar kunnen ook worden ingezet als extra emolumenten voor uw medewerkers.
Wij bieden u de mogelijkheid om deze onderzoeken, naar eigen inzicht, te combineren met een van de andere disciplines binnen Almetas Consultancy.

Na de test krijgt uw medewerker direct de uitslag van het onderzoek. Deze onderzoeken vinden bijvoorkeur plaats op uw bedrijf. Het spreekt voor zich dat, ingeval van de audiometrische onderzoeken geldt, dat er alleen op locatie gewerkt kan worden in een zeer rustige geluidsarme ruimte.

Ingeval van een aangestelde Arbeidsdeskundige ontvangt u een uitgebreid rapport met advies.Beeldscherm- en Audiometrisch Onderzoek
HomeOver Almetas ConsultancyMedische KeuringenLifestyleAanvullende Arbo ProduktenContact