Almetas Consultancy
Medische Keuringen
Preventief Medisch Onderzoek

Een basis PMO duurt gemiddeld 60 minuten. De assistente doet het vooronderzoek. Nadat het vooronderzoek klaar is mag de deelnemer naar de arts voor de nabespreking en de beoordeling van de testen. Zonodig wordt advies gegeven. Tegenwoordig wordt ook vaak gekozen voor de arts op afstand. De resultaten van de keuring wordt dan later nagekeken door de bedrijfsarts. In dat geval duurt de keuring 30 minuten per persoon.

Een basis PMO kan uit de volgende onderdelen bestaan:

*Vragenlijst, deze wordt van tevoren opgestuurd en besproken na het voor onderzoek.
*Cholesterolmeting dmv vingerprik
*Urine onderzoek naar eiwit, bloed en glucose
*Lengte
*Gewicht
*Gehoortest screening op 15 decibel
*Bloeddrukmeting 
*Longfunctietest                          
*ECG 

                                          Optioneel kan een PMO uitgebreid worden met:

Aanvullend bloedonderzoek bijvoorbeeld: groot bloedbeeld, leverfuncties, nierfuncties.
Ecg
BMI
Glucose bepaling dmv vingerprik
Gehoortest uitgebreid
De (Groeps)Rapportage.Na afloop van de keuring wordt het resultaat besproken en wordt er eventueel advies gegeven n.a.v de bevindingen. Mocht aanvullend bloedonderzoek aangevraagd zijn, dan ontvangt u hiervan automatisch de resultaten nadat wij deze van het laboratorium hebben mogen ontvangen (Onderzoekstijd ca. 2 weken).Preventief Medisch Onderzoek
HomeOver Almetas ConsultancyMedische KeuringenLifestyleAanvullende Arbo ProduktenContact