Almetas Consultancy
Medische Keuringen
Medische Keuringen

De wettelijke regels voor het afnemen van een medische keuring zijn streng. Een werkgever mag alleen een keuring (laten) afnemen als aan een aantal voorwaarden is voldaan.

 

Waarom een Medische keuring?

Het doel van een keuring is om vast te stellen of de gekeurde persoon medisch gezien geschikt is om de functie uit te oefenen, zonder de eigen gezondheid of die van anderen in gevaar te brengen. Denk dan bijvoorbeeld aan een functie waarbij er zwaar lichamelijke arbeid moet worden verricht, werken in een omgeving met veiligheidsrisico's of met gevaarlijke stoffen.

Welke Medische Keuring is het meest geschikt?

In principe is er bij een Medische Keuring sprake van twee soorten:

* Het Preventief Medisch Onderzoek (PMO), en
* Het Gericht Periodiek Onderzoek ( GPO)


Een Preventief Medisch Onderzoek , voorheen PAGO, heeft een uitgesproken preventieve doelstelling: voorkómen dat mensen ziek worden door hun werk! Mocht er onverhoopt toch schade aan de gezondheid kunnen (of zelfs zijn) ontstaan, dan kan dat mede door middel van het PMO in een vroeg stadium worden opgespoord.

Een Gericht Periodiek Onderzoek
kan mede bepalen of een werknemer een risico loopt, of heeft gelopen bij het verrichten van specifieke werkzaamheden. Denk hierbij aan werkzaamheden in de chemie, de bouw, brandweer, zeevaart, politie enz.

Wanneer een Medische Keuring?

De keuze voor een Medische Keuring komt veelal voort uit de RI&E (Risico-inventarisatie en Evaluatie). Een goede RI&E vermeldt wélke risico’s wáár te voorkomen, geeft ook een inschatting van de ernst van een situatie, én de daaruit voortvloeiende te stellen prioriteiten. Een PMO of GPO kan dan mogelijk een volgende stap zijn. 

Daarnaast dient met name het PMO, maar ook het GPO een tweede belangrijke doelstelling: Gezondheidspromotie.
Hoe blijven u en uw medewerker(s), zowel binnen als buiten werktijd, zo gezond mogelijk? Dat wordt bepaald door bewuste werkwijze in combinatie met een gezonde levensstijl. Ook hier kan een Medische Keuring een positieve bijdrage leveren aan de bewustwording van uw medewerker voor een meer gezondere werkwijze en levensstijl. 


Een PMO wordt aan de werknemer op vrijwillige basis aangeboden, terwijl een GPO veelal wettelijke verplicht is voor de werkgever én de werknemer. 


 HomeOver Almetas ConsultancyMedische KeuringenLifestyleAanvullende Arbo ProduktenContact